Pháp thoại thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018: Kinh Bách Dụ Câu Chuyện 3 – Khoanh Tay Chịu Đòn. Thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (H. Bình Chánh – HCM), ngày 29-04-2018

Download MP3