Bài pháp thoại: Kinh bốn ân lớn: Ơn Nghĩa Sâu Dài – TT.Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Xá Lợi, 89B Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP.HCM, ngày 01/09/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-kinh-bon-an-lon-on-nghia-sau-dai/ – www.tusachphathoc.com