Trang Chủ Danh mục Kinh Đại Bát Niết Bàn – Thích Thiện Xuân

Danh mục: Kinh Đại Bát Niết Bàn – Thích Thiện Xuân

Kinh Đại Bát Niết Bàn 7 - Đại đức Thích Thiện Xuân | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Đại Bát Niết Bàn 7 – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Tu Viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh ngày 14/04/2016
Kinh Đại Bát Niết Bàn 6 - Đại đức Thích Thiện Xuân | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Đại Bát Niết Bàn 6 – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Tu Viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh ngày 13/04/2016
Kinh Đại Bát Niết Bàn 9 - DD giảng sư Thích Thiện Xuân thuyết pháp | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Đại Bát Niết Bàn 9 – Thích Thiện Xuân

Thuyết giảng tại Tu Viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh ngày 5/04/2016
Kinh Đại Bát Niết Bàn 8 - DD giảng sư Thích Thiện Xuân thuyết pháp | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Đại Bát Niết Bàn 8 – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Tu Viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh ngày 4/04/2016
Kinh Đại Bát Niết Bàn 5 - DD giảng sư Thích Thiện Xuân thuyết pháp | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Đại Bát Niết Bàn 5 – Thích Thiện Xuân

Thuyết giảng tại Tu Viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh ngày 31/03/2016
Kinh Đại Bát Niết Bàn 4 - DD Thích Thiện Xuân thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Đại Bát Niết Bàn 4 – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Tu Viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh ngày 30/03/2016
Kinh Đại Bát Niết Bàn 3 - DD Thích Thiện Xuân thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Đại Bát Niết Bàn 3 – Thích Thiện Xuân

Thuyết giảng tại Tu Viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh ngày 29/03/2016
Kinh Đại Bát Niết Bàn 2 - DD Thích Thiện Xuân thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Đại Bát Niết Bàn 2 – Thích Thiện Xuân

Thuyết giảng tại Tu Viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh ngày 28/03/2016
Kinh Đại Bát Niết Bàn 1 - DD Thích Thiện Xuân thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Đại Bát Niết Bàn 1 – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Tu Viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh ngày 27/03/2016

Bài mới