Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chính Tiến.
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Ngọc Mỹ, Nguyễn Đông, Thanh Thuyết


Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân – Sách Nói (Kinh Đọc)
3.3 (66.67%) 3 vote[s]