Kinh Di Giáo 04: Làm chủ sân hận – TT. Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 01/04/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6717,Kinh-Di-Giao-04-Lam-chu-san-han.tsph