Kinh Di Giáo 05: Chuyển hóa thói cao ngạo và dua nịnh – TT. Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 08/04/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6722,Kinh-Di-Giao-05-Chuyen-hoa-thoi-cao-ngao-va-dua-ninh.tsph