Kinh Di Giáo 07: Sức mạnh của tinh tấn, chánh niệm và chánh định – TT. Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 20/05/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6744,Kinh-Di-Giao-07-Suc-manh-cua–tinh-tan-chanh-niem-va-chanh-dinh.tsph