Kinh Di Giáo 08: Nuôi lớn trí tuệ – TT. Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 27/05/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6753,Kinh-Di-Giao-08-Nuoi-lon-tri-tue.tsph