Kinh Di Giáo 10: Phút cuối cuộc đời – TT. Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 03/06/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6755,Kinh-Di-Giao-10-Phut-cuoi-cuoc-doi.tsph