Bài pháp âm “Kinh Di Giáo 14” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại: Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh), ngày: 13/06/2016 (09/05/Bính Thân)

Download MP3

Kinh Di Giáo 14 – Thích Phước Tiến
1 (20%) 1 vote