Bài thuyết pháp “Kinh Di Giáo 17” do thầy Thích Phước Tiến giảng tại: Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh) – Ngày: 05/07/2016 (02/06/Bính Thân)

Download MP3

Kinh Di Giáo 17 – Thích Phước Tiến
1 (20%) 1 vote