Bài pháp âm “Kinh Di Giáo 19” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 25/07/2016 (22/06/Bính Thân) tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

Download MP3

Kinh Di Giáo 19 (Phần Cuối) – Thích Phước Tiến
5 (100%) 1 vote