Pháp âm “Kinh Di Giáo Phần 10” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng trong mùa an cư kiết hạ tại Tu Viện Tường Vân ngày 20/08/2015 (07/07/Ất Mùi)

Download MP3

Đánh giá