Bài pháp thoại “Kinh Di Giáo Phần 12” được đại đức Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân ngày 30/05/2016 (24/04/Bính Thân)

Download MP3

Kinh Di Giáo Phần 12 – Thích Phước Tiến
1 (20%) 2 votes