Bài thuyết pháp “Kinh Di Giáo Phần 3” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng trong mùa an cư kiết hạ tại Tu Viện Tường Vân ngày 24/07/2015 (09/06/Ất Mùi)

Download MP3

Kinh Di Giáo Phần 3 – Thích Phước Tiến
1 (20%) 1 vote