Bài thuyết pháp “Kinh Di Giáo Phần 4” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng trong mùa an cư kiết hạ tại Tu Viện Tường Vân ngày 01/08/2015 (17/06/Ất Mùi)

Download MP3

Kinh Di Giáo Phần 4 – Thích Phước Tiến
1 (20%) 1 vote