Xem thêm: những bài tụng niệm khác của thầy Thích Trí Thoát

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Thầy Thích Trí Thoát Tụng
4.7 (93%) 20 votes