Xem thêm: những bài tụng niệm khác của thầy Thích Trí Thoát

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Thầy Thích Trí Thoát Tụng
4.3 (86.36%) 44 votes