Kinh Địa Tạng – Thuyết pháp DD Thích Thiện Xuân mới nhất 2016

Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung