Trang Chủ Danh mục Kinh Điển Đại Thừa

Danh mục: Kinh Điển Đại Thừa

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa (Trọn bộ 24 tập – 600 quyển)

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Nghiêm

Kinh Đại Bảo Tích (trọn bộ 9 tập) – HT Thích Trí Tịnh dịch

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (Trọn bộ 4 tập)

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh

Kinh Đại Bát Niết Bàn – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch. Bản Việt dịch của Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến

Kinh Đại Bát Niết Bàn – Tuệ Khai dịch

Tống Huệ Nghiêm Đẳng Y Nê Hoàn Kinh gia chi phẩm mục. Bản Việt dịch của Tuệ Khai

Kinh Đại Bát Niết Bàn – Thích Trí Tịnh dịch

Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch. bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh

Kinh Pháp Cú – Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch

Tâm Minh NGÔ TẰNG GIAO chuyển dịch thơ

Kinh A Di Đà (Văn Vần)

Hán dịch: Diêu Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: HT Thích Khánh Anh

Kinh Từ Bi

Thích Thiện Châu dịch

Kinh Phổ Môn

HT Thích Trí Tịnh dịch

Kinh Đại Bảo Tích tập 9 – HT Thích Trí Tịnh dịch

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh

Bài mới