Trang Chủ Danh mục Kinh Điển Đại Thừa

Danh mục: Kinh Điển Đại Thừa

Kinh Phật Thuyết Diệu Cát Tường Bồ Tát Sở Vấn Đại Thừa Pháp Loa

Hán dịch: Tống Pháp Hiền. Việt dịch: Thích Nữ Tâm Thường

Phật Nói Kinh Đại Thừa Thiện Kiến Biến Hóa Văn Thù Sư Lợi Hỏi Pháp

Hán dịch: Tống Thiên Tức Tai. Việt dịch: Huyền Thanh

Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Thiện Kiến Biến Hóa Văn Thù Sư Lợi Vấn Pháp

Hán dịch: Tống Thiên Tức Tai. Việt dịch: Thích Nữ Tâm Thường

Kinh Đại Thừa Già Da Sơn Đỉnh

Hán dịch: Đường Bồ Đề Lưu Chí. Việt dịch: Thích Tâm Châu

Kinh Tinh Xá Đầu Voi – Thích Nữ Tuệ Thành dịch

Hán dịch: Tùy Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Việt dịch: Thích Nữ Tuệ Thành

Kinh Tinh Xá Đầu Voi – Huyền Thanh dịch

Hán dịch: Tùy Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Việt dịch: Huyền Thanh

Kinh Văn Thù Sư Lợi Thỉnh Vấn Về Bồ Đề

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Thích Tâm Châu

Kinh Văn Thù Sư Lợi Bát Niết Bàn – Huyền Thanh dịch

Hán dịch: Tây Tấn Nhiếp Đạo Chơn. Việt dịch: Huyền Thanh

Kinh Văn Thù Sư Lợi Bát Niết Bàn – Thích Nữ Thành Thông dịch

Hán dịch: Tây Tấn Nhiếp Đạo Chơn. Việt dịch: Thích Nữ Thành Thông

Kinh Diệu Cát Tường Bồ Tát Nhập Niết Bàn

Hán dịch: Tây Tấn Nhiếp Đạo Chơn. Việt dịch: Nguyên Thuận

Kinh Thời Gian Xuất Thế Của Từ Thị Bồ Tát

Thất dịch. Việt dịch: Nguyên Thuận

Kinh Từ Thị Bồ Tát Đại Thành Phật

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Nguyên Thuận

Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật

Hán dịch: Đường Nghĩa Tịnh. Việt dịch: Thích Tâm Châu

Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật – Thích Đồng Tiến dịch

Hán dịch: Đường Nghĩa Tịnh. Việt dịch: Thích Đồng Tiến

Kinh Đức Từ Thị Hạ Sanh Thành Phật

Hán dịch: Đường Nghĩa Tịnh. Việt dịch: Nguyên Thuận

Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật – Thích Nữ Như Phúc dịch

Hán dịch: Đường Nghĩa Tịnh. Việt dịch: Thích Nữ Như Phúc
275,241Thành viênThích
271,992Người theo dõiĐăng Ký

Bài mới