Trang Chủ Danh mục Kinh Điển Đại Thừa

Danh mục: Kinh Điển Đại Thừa

Kinh Bất Tự Thủ Ý (Hán Văn & Việt Văn) - Kinh điển Bắc truyền

Kinh Bất Tự Thủ Ý

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm. Bản Việt dịch (1) của Trần Văn Nghĩa. Bản Việt dịch (2) của Thích Nữ Tịnh Quang
Kinh Thủy Mạt Sở Phiêu (Hán Văn & Việt Văn) - Kinh điển Bắc truyền

Kinh Thủy Mạt Sở Phiêu

Phật Thuyết Thuỷ Mạt Sở Kinh Hán dịch: Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan Việt dịch: Trần Văn Nghĩa Tôi nghe như vậy, có một thời, Bà-Ca-Bà ở tại tư dinh A-Nghênh...
Kinh Thí Dụ Ngũ Uẩn (Hán Văn & Việt Văn) - Kinh điển Bắc truyền

Kinh Thí Dụ Ngũ Uẩn

 Ngũ Ấm Thí Dụ Kinh Hán dịch: Hậu Hán An Thế Cao dịch Bản Việt dịch (1) của Trần Văn Nghĩa Bản Việt dịch (2) của Thích Nữ Tịnh Quang ***Kinh Thí Dụ Ngũ...
Kinh Pháp Ấn (Hán Văn & Việt Văn) - Kinh điển Bắc truyền

Kinh Pháp Ấn

Phật Thuyết Pháp Ấn Kinh Hán dịch: Tống Thi Hộ Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, bản Việt dịch (2) của Thích Nhất Hạnh Bản Việt dịch (3) của Thích Nguyên...
Kinh Thánh Pháp Ấn (Hán Văn & Việt Văn) - Kinh điển Bắc truyền

Kinh Thánh Pháp Ấn

Phật Thuyết Thánh Pháp ấn Kinh Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ Việt dịch: Huyền Thanh *** Nghe như vầy. Một thời Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc (Jeṭavaṇe’nāthapiṇḍadasyārāma)...
Kinh Ngũ Uẩn Giai Không (Việt Văn & Hán Văn) - Kinh Sanskrit/Hán Tạng

Kinh Ngũ Uẩn Giai Không

Phật Thuyết Ngũ Uẩn Giai Không Kinh Đường Nghĩa Tịnh dịch Bản Việt dịch (1) của Quảng Lượng - Lý Hồng Nhựt Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh ***Kinh Năm Uẩn (kết...

Bài mới