Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh

Hán Dịch: Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Diễn đọc: Kim Phượng, Thy Mai, Bích Ngọc, Nguyễn Đông, Thùy Anh, Ngọc Mỹ, Hùng Thanh


Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh – Sách Nói (Kinh Đọc)
4.6 (91.52%) 33 vote[s]