Kinh Duy Ma Cật 09: Pháp môn bất nhị – TT. Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Hưng Phước, ngày 26/06/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6818,Kinh-Duy-Ma-Cat-09-Phap-mon-bat-nhi.tsph