Bài pháp thoại – Kinh Duy Ma Cật 14 – Truyền Bá Phật Pháp – TT.Thích Nhật Từ – Giảng tại chùa Hưng Phước, ngày 07/08/2012 – TuSachPhatHoc.Com – Nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6942,Kinh-Duy-Ma-Cat-14-Truyen-ba-Phat-phap.tsph