Kinh Hiền Nhân 01: Các đức tính nên học – TT. Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 10/06/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6758,Kinh-Hien-Nhan-01-Cac-duc-tinh-nen-hoc.tsph