Kinh Hiền Nhân 03: Vượt qua nỗi oan và vẫy chào khổ đau – TT. Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 24/06/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6817,Kinh-Hien-Nhan-03-Vuot-qua-noi-oan-va-vay-chao-kho-dau.tsph