Kinh hiền nhân 07 – Tội ác hổ thẹn và trí tuệ – TT – Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 22/07/2012, nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6860,Kinh-Hien-Nhan-07-Toi-ac-ho-then-va-tri-tue.tsph