Bài pháp thoại – Kinh Hiền Nhân 09 – Hãy Sống Như Nhân Duyên – TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 05-08-2012 – TuSachPhatHoc.Com – nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6931,Kinh-Hien-Nhan-09-Hay-song-nhu-nhan-duyen.tsph