Bài Pháp Thoại – Kinh Hiền Nhân 10 – Đừng Để Đất Nước Lâm Nguy – TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 12-08-2012 – TuSachPhatHoc.Com – Nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6946,Kinh-Hien-Nhan-10-dung-de-dat-nuoc-lam-nguy.tsph