Bài pháp thoại – Kinh Hiền Nhân 11 – Nhân Quả và Luật Pháp – TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 19-08-2012 – TuSachPhatHoc.Com – Nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6952,Kinh-Hien-Nhan-11-Nhan-qua-va-luat-phap.tsph