Bài Pháp Thoại – Kinh Hiền Nhân 6 – Đáng Kính Và Đáng Ghét – TT. Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Xá Lợi ngày 15 – 07 – 2012 TuSachPhatHoc.Com nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6849,Kinh-Hien-Nhan-06-dang-kinh-va-dang-ghet.tsph