Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh – Sách Nói (Kinh Đọc)

Hán dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Đà.
Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh.
Diễn đọc: Đức Uy, Kim Phượng, Thy Mai, Huy Hồ


Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh – Sách Nói (Kinh Đọc)
4.5 (90%) 8 vote[s]