Kinh Kim Cang 1: Năng Lực Tuệ Giác (Ý Nghĩa Đề Kinh) – Thích Nhật Từ

Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại Tp HCM, ngày 17/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3865,Kinh-Kim-Cang-1-Nang-Luc-Tue-Giac-y-Nghia-de-Kinh.tsph

BÌNH LUẬN