Bài pháp thoại “Kinh Kim Cang 1” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) vào ngày 14-06-2012

Download MP3

Kinh Kim Cang 1 – Thích Phước Tiến
4.7 (93.33%) 3 vote[s]