Bài pháp âm “Kinh Kim Cang 2” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) vào ngày 21-06-2012