Bài pháp “Kinh Kim Cang 3” do giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) vào ngày 28-06-2012

Download MP3