Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại Tp HCM, ngày 24/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3895,Kinh-Kim-Cang-4-Nhap-The-Va-Cuu-do.tsph

Kinh Kim Cang 4: Nhập Thế Và Cứu Độ – Thích Nhật Từ
Đánh giá