Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại Tp HCM, ngày 25/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3929,Kinh-Kim-Cang-5-Bo-Thi-Khong-Tru-Tuong-.tsph

Kinh Kim Cang 5: Bố Thí Không Trụ Tướng – Thích Nhật Từ
Đánh giá