Bài pháp thoại “Kinh Kim Cang 5” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) vào ngày 12-07-2012

Download MP3