Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại Tp HCM, ngày 13/04/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4523,Kinh-Kim-Cang-7-Cap-do-Thanh-Nhan.tsph