Bài pháp âm “Kinh Kim Cang 8” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) vào ngày 27-07-2012

Download MP3