Bài pháp âm “Kinh Kim Cang 8” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) vào ngày 27-07-2012

Download MP3

Kinh Kim Cang 8 – Thích Phước Tiến
3 (60%) 1 vote[s]