Pháp âm Kinh Kim Cang Giảng Giải Phần 8 do Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ thuyết giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm (Đà Lạt), năm 2002

Kinh Kim Cang Giảng Giải Phần 8 – Thích Thanh Từ
Đánh giá