Kinh Lăng Già – HT Thích Duy Lực

Hán dịch: Nhà Tống Pháp sư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La.
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực.


Kinh Lăng Già – HT Thích Duy Lực – Sách Nói (Kinh Đọc)
4.4 (88%) 5 vote[s]