Pháp âm Kinh Lăng Già Tâm Ấn Giảng Giải Phần 19 do Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng tại Thiền Viện Chơn Không (Bà Rịa Vũng Tàu) năm 1975