Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa – Sách Nói (Kinh Đọc)

Tác giả: Hòa thượng Thích Thiện Hoa
Diễn đọc: Kim Phượng, Huy Hồ, Nguyễn Đông


Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa – Sách Nói (Kinh Đọc)
4.5 (90.91%) 11 vote[s]