Kinh Nghiệm Niết Bàn – Phần 1/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa An Phú, ngày 30/12/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1107,Kinh-nghiem-Niet-ban-A.tsph

Kinh Nghiệm Niết Bàn – Thích Nhật Từ – Phần 1/2
Đánh giá