Bài pháp thoại: Kinh Người Áo Trắng 2 – Bốn Tâm Cao Thượng do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 11/05/2013 wWw.TuSachPhatHoc.Com
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-kinh-nguoi-ao-trang-02-bon-tam-cao-thuong/