Pháp thoại Kinh Nhất Dạ Hiền Giả Phần 1 do Thượng tọa Thích Tâm Đức thuyết giảng tại chùa Long Viễn (TP. Vĩnh Long – T. Vĩnh Long)

Kinh Nhất Dạ Hiền Giả Phần 1 – Thích Tâm Đức
Đánh giá