Kinh Niệm Phật Ba La Mật 14: Không dính mắc – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Bà Đa, Đà Nẵng, ngày 9/12/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6616,14-Kinh-Niem-Phat-Ba-La-Mat-Khong-dinh-mac.tsph