Kinh Niệm Phật Ba La Mật 15: Chân thật – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phổ Đà, Đà Nẵng, ngày 9/12/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6617,15-Kinh-Niem-Phat-Ba-La-Mat-Chan-that.tsph